Carrier Air Group Deployments

Carrier Air Group
Deployments
( Jul.27, 1948 - Dec.20, 1963 )
Carrier Air GroupLast update
CVG-1 (T, AB)
(Sep.1, 1948 - Dec.20, 1963)
Dec.1, 2021
CVG-2 (M, NE)
(Sep.1, 1948 - Dec.20, 1963)
May 25, 2022
CVG-3 (K, AC)
(Sep.1, 1948 - Dec.20, 1963)
May 18, 2022
CVG-4 (F)
(Sep.1, 1948 - Jun.8, 1950)
Jun.2, 2021
CVG-4 (F, AD)
(Sep.1, 1950 - Apr. 1958)
Feb.2, 2022
CVG-5 (S, NF)
(Sep.1, 1948 - Dec.20, 1963)
Feb.16, 2022
CVG-6 (C, AF, AE)
(Jul.27, 1948 - Dec.20, 1963)
Jan.19, 2022
CVG-7 (L, AG)
(Sep.1, 1948 - Dec.20, 1963)
Apr.6, 2022
CVG-8 (E)
(Sep.15, 1948 - Nov.29, 1949)
Jul.25, 2001
CVG-8 (E, AJ)
(Apr.9, 1951 - Dec.20, 1963)
Jan.12, 2022
CVG-9 (D)
(Sep.1, 1948 - Dec.1, 1949)
Mar.23, 2022
CVG-9 (N, NG)
(Mar.26, 1952 - Dec.20, 1963)
Sep.16, 2020
CVG-10 (P, AK)
(May 1, 1952 - Dec.20, 1963)
May 4, 2022
CVG-11 (V, NH)
(Sep.1, 1948 - Dec.20, 1963)
May 20, 2020
CVG-12 (D, NJ)
(Feb.4, 1953 - Apr. 1958)
Apr.27, 2022
CVG-13 (P)
(Sep.1, 1948 - Nov.30, 1949)
Mar.16, 2022
CVG-13 (AE)
(Aug.21, 1961 - Oct.1, 1962)
Sep.17, 2014
CVG-14 (A, NK)
(Feb.4, 1953 - Dec.20, 1963)
Feb.23, 2022
CVG-15 (A)
(Sep.1, 1948 - Dec.1, 1949)
Jul.4, 2012
CVG-15 (H, NL)
(Apr.5, 1951 - Dec.20, 1963)
Mar.2, 2022
CVG-16 (AH)
(Sep.1, 1960 - Dec.20, 1963)
Sep.15, 2021
CVG-17 (R, AL)
(Sep.1, 1948 - Sep.15, 1958)
Mar.30, 2022
CVG-19 (B, NM)
(Sep.1, 1948 - Dec.20, 1963)
Apr.20, 2022
CVG-21 (G)
(Sep.15, 1948 - Mar.15, 1949)
Aug.8, 2001
CVG-21 (G, NP)
(Jul.1, 1955 - Dec.20, 1963)
Oct.27, 2021
CVG-101 (A)
(Aug.1, 1950 - Feb.4, 1953)
Feb.23, 2022
CVG-102 (D)
(Aug.1, 1950 - Feb.4, 1953)
Apr.27, 2022
Air Task Group
Deployments
( Oct.1951 - Feb.1959 )
Air Task GroupLast update
ATG-1 (U, NA)
(Oct. 1951 - Feb.23, 1959)
May 5, 2021
ATG-2 (W, NB)
(Oct. 1951 - Apr.1, 1958)
Dec.15, 2021
ATG-3 (Y, NC)
(Mar. 1955 - Apr.10, 1958)
Apr.18, 2018
ATG-4 (Z, ND)
(Mar.30, 1955 - Jan.19, 1959)
May 1, 2019
ATG-181 (I, AM)
(Nov. 1953 - Aug.15, 1958)
Jun.9, 2021
ATG-182 (O, AN)
(Jul. 1955 - Jan. 1959)
May 9, 2018
ATG-201 (J, AP)
(Jun. 1954 - Nov. 1958)
Dec.30, 2020
ATG-202 (X, AQ)
(Jun. 1955 - Jan. 1959)
Jun.23, 2021
Attack Carrier Air Group
Deployments
( Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948 )
Attack Carrie Air GroupLast update
CVAG-1 (T)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Dec.1, 2021
CVAG-3 (K)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
May 18, 2022
CVAG-5 (S)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Feb.16, 2022
CVAG-7 (L)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Apr.6, 2022
CVAG-9 (PS)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Mar.23, 2022
CVAG-11 (V)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
May 20, 2020
CVAG-13 (P)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Mar.16, 2022
CVAG-15 (A)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Jul.4, 2012
CVAG-17 (R)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Mar.30, 2022
CVAG-19 (B)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Apr.20, 2022
CVAG-21 (RI)
(Nov.15, 1946 - Aug.5, 1947)
Dec.29, 2004
Battle Carrier Air Group
Deployments
( Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948 )
Battle Carrie Air GroupLast update
CVBG-1 (M)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
May 25, 2022
CVBG-3 (F)
(Nov.15, 1946 - Sep.1, 1948)
Jun.2, 2021
CVBG-5 (C)
(Nov.15, 1946 - Jul.27, 1948)
Jan.19, 2022
Carrier Air Group
and
Battle Carrier Air Group
Deployments
( Post World War II - Nov.15, 1946 )
Carrier Air GroupLast update
CVG-3
(Sep.25, 1943 - Nov.15, 1946)
May 18, 2022
CVG-4
(Aug.3, 1943 - Nov.15, 1946)
Dec.1, 2021
CVG-5
(Feb.15, 1943 - Nov.15, 1946)
Feb.16, 2022
CVG-7
(Jan.3, 1944 - Jul.8, 1946)
Apr.8, 2009
CVG-11
(Oct.10, 1942 - Nov.15, 1946)
May 20, 2020
CVG-17
(Jan.1, 1943 - Jan.22, 1946)
Jan.19, 2022
CVG-18
(Jul.20, 1943 - Nov.15, 1946)
Apr.6, 2022
CVG-19
(Aug.15, 1943 - Nov.15, 1946)
Apr.20, 2022
CVG-20
(Oct.15, 1943 - Nov.15, 1946)
Mar.23, 2022
CVG-81
(Mar.1, 1944 - Nov.15, 1946)
Mar.16, 2022
CVG-82
(Apr.1, 1944 - Nov.15, 1946)
Mar.30, 2022
CVG-98
(Aug.28, 1944 - Nov.15, 1946)
Dec.29, 2004
CVG-153
(Mar.26, 1945 - Nov.15, 1946)
Jul.4, 2012
CVBG-17
(Jan.22, 1946 - Nov.15, 1946)
Jan.19, 2022
CVBG-74
(May 1, 1945 - Nov.15, 1946)
May 25, 2022
CVBG-75
(Jun.1, 1945 - Nov.15, 1946)
Jun.2, 2021
Light Carrier Air Group
Deployments
( Mar.15, 1946 - Nov.20, 1948 )
Battle Carrie Air GroupLast update
CVLG-1 (SA)
(Nov.14, 1946 - Nov.20, 1948)
Mar.9, 2022
CVLG-58 (SA)
(Mar.15, 1946 - Nov.14, 1946)
Mar.9, 2022